top of page
Logo definitief klein 800 x 800.png
Rijschool EigenWijs op weg werkt vanaf oktober 2023 niet meer met pakketten. De ervaring leert dat het leerproces van iedere leerling uniek is en dat pakketten onbewust voor te hoge verwachtingen zorgen bij zowel leerling als ouders. 
Rijles is maatwerk en pakketten dragen daar niet aan bij.
Voordat er aan de praktijkopleiding kan worden begonnen dient eerst het theorie-examen te zijn behaald.

Na de intake van 90 minuten zal de instructeur een advies aantal lesuur geven (Daarbij wordt o.a. het gemiddelde wat het CBR aangeeft als uitgangspunt gebruikt)
Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het advies betreft altijd een minimaal aantal lesuren.
Als blijkt dat er te weinig uren zijn ingeschat, zal dit gaandeweg de rijopleiding worden bijgesteld en gecommuniceerd.
Er zal een voorbeeldberekening ter plekke aan de leerling en de ouders worden getoond alvorens de lesovereenkomst wordt afgesloten.

- Lessen worden per maand vóóraf gefactureerd en eenmaal          ingeplande lessen dienen ook gereden te worden. 
- Kosteloos annuleren kan minimaal 24 uur van te voren.
- Binnen 24 uur afzeggen betekend dat de les zal worden doorberekend.

Zo'n voorbeeldberekening ziet er als volgt uit:
45 uur rijles: €58,- p.u.      €2.610,-
RIS lesboek:                         €27,-
Tussentijdse toets:              €249,-
Praktijkexamen:                 €257,-
Totaal bedrag:                     €3.143
bottom of page